Zoeken

Van:tot:

Belastingvrij schenken 2018

Belastingvrij schenken aan uw kinderen in 2018 heeft een aantal voordelen. Naast het zien van de dankbare gezichten, geeft het ook belastingvoordeel. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting. Maar hoeveel kunt u belastingvrij schenken in 2018? De Regering heeft besloten om de vrijstelling vanaf 2017 weer te verhogen tot 100.000 euro, mits de schenking verband houdt met de eigen woning. In 2013 en 2014 werd deze vrijstelling als tijdelijke maatregel ingevoerd en per 1 januari 2015 weer afgeschaft.

Belastingvrij schenken in 2018
De eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro voor schenkingen voor de eigen woning is met ingang van 2017 opnieuw ingevoerd en zal ook in 2018 zo blijven. De spelregels zijn eenvoudig.

Deze belastingvrije schenking in 2018 moet worden gebruikt voor:

- de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
- de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
- de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde.

Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat de verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn (of in elk geval de partner van de ontvanger). Een andere belangrijke versoepeling is dat het bedrag van de verruimde vrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Een schenking in het 39ste jaar van de ontvanger kan dus worden besteed in het 40ste en 41ste jaar. Daarnaast is het ook mogelijk de schenking in 3 jaarlijkse termijnen te voldoen. De laatste termijn moet wel voor het 40ste levensjaar te zijn gestort.

Overigens mag bij een schenking aan een kind van € 100.000 een bedrag van € 25.526 (2017) vrij worden besteed. Bijvoorbeeld: een auto, een vakantie of tuinaanleg). Het resterende bedrag van € 74.474 moet wel worden besteed aan de eigen woning. Het schenkingsbedrag van € 25.526 is de algemene eenmalige vrijstelling voor kinderen.

Bron: FDC

Taco Verbeek« Terug